Visie: Het gezicht achter AMONETT

Janke Wesseling is het gezicht achter Amonett Coaching & Advies.

"Wat mij fascineert in mijn werk als coach is dat de grootste kracht die een mens en een organisatie heeft, is om te kiezen.

Gedurende twintig jaar heb ik veel ervaring opgedaan als manager en trainer binnen verschillende organisaties. Na mijn studie HBO management aan de Hogeschool Utrecht heb ik als afdelingsmanager van de kinderintensieve care van het UMC gewerkt. Later heb ik de overstap gemaakt als districtmanager naar de thuiszorg. Mijn interesse in mensen, hun ontwikkeling, processen en interacties heeft gemaakt dat ik mij ben gaan specialiseren op het gebied van trainen (Hogeschool Leeuwarden) en coachen (Academie voor Coaching Amsterdam). In 2007 heb ik de start gemaakt voor een eigen onderneming, dit heeft geresulteerd in organisatie voor coaching en advies; Amonett.

Mijn visie is dat je vanuit je kern verantwoordelijk bent voor keuzes en verandering en dit het startpunt mag zijn van je eigen ontwikkelingsproces. Zodat mensen en organisaties vanuit authentieke energie functioneren.

Mijn inzet is gericht op het inzicht geven in processen door overzicht te creëren. Ik stimuleer in het (her)ontdekken van kwaliteiten en kracht. Kenmerkend voor mijn stijl is een creatieve en ondernemende aanpak om vanuit veiligheid en vertrouwen een proces in beweging te brengen. De wijze waarop ik dit doe is: respectvol, inspirerend, betrokken, met humor, confronteren en resultaatgericht. Creatieve werkvormen en de natuur zijn krachtige bronnen waar ik graag mee werk. Door het gebruik van zintuigen, worden lichaam en geest met elkaar verbonden. Na elke sessie kom ik weer tot de ontdekking dat inspireren en geïnspireerd worden hand in hand gaan.

Ik werk vanuit een duidelijk vraagstelling met duidelijke procedures en afspraken. Met als doel een open weg met een helder resultaat. De doelstellingen kunnen zowel op persoonlijk vlak liggen als op het gebied van werk. In de praktijk staan deze twee niet los van elkaar."

Netwerk

Waar wenselijk werken we samen met organisaties uit ons netwerk. Hierbij kunt u denken aan collega coaches, trainers of disciplines met specifieke deskundigheid die van belang is voor de opdrachtgever.

www.allecoaching.nl

M06 57 05 65 24 Einfo@amonett.nl